Nyheder

Alt det seneste fra پشتیبانی سایت

Saturday, July 14, 2018

تیم ما تشکیل شده از جوانان متخصص و متعهد است که کارمان را خوب بلد هستیم و بسیار عالی انجام می دهیم و از سالهای نه چندان دور (حدود ۱۰ سال)  شروع به کار در حوزه علاقه خود یعنی برنامه نویسی ،System Administrator و شبکه  کار کرده و تجربه کسب کردیم . سایت های زیادی طراحی کردیم و پشتیبانی سایت های زیادی را انجام داده ایم . برای ما مشکلی وجود ندارد که نتوانیم آن را حل کنیم چون عقیده داریم یا راهی...


Mere »