نصب SSL بر روی سرور

نصب SSL بر روی سرور

نصب SSL بر روی سرور به صورت ریموت


Începănd de la   400,000 ریال

در صورتی که بر روی سرور خود کنترل پنلی دارید که در آن امکان نصب گواهینامه ها وجود دارد میتوانید از این سرویس خرید و استفاده نمایید


نصب SSL بر روی کنترل پنل ها


Începănd de la   200,000 ریال

در صورتی که بر روی سرور خود کنترل پنلی دارید که در آن امکان نصب گواهینامه ها وجود دارد میتوانید از این سرویس خرید و استفاده نمایید