سرورهای مجازی ایران

سرورهای مجازی ایران

سرور مجازی ایران پورت 10 - VPS10


Începănd de la   1,290,000 ریال
Lunar

1GB رم

1 هسته ای CPU

25GB SSD هارد

سرور مجازی ایران پورت 10 - VPS20


 
2,490,000 ریال
Lunar

2GB رم

2 هسته ای CPU

30GB SSD هارد

سرور مجازی ایران پورت 10 - VPS30


 
3,990,000 ریال
Lunar

4GB رم

3 هسته ای CPU

40GB SSD هارد

سرور مجازی ایران پورت 10 - VPS40


 
4,990,000 ریال
Lunar

6GB رم

4 هسته ای CPU

50GB SSD/SAS هارد

سرور مجازی ایران پورت 10 - VPS50


 
6,990,000 ریال
Lunar

8GB رم

6 هسته ای CPU

60GB SSD هارد