گواهینامه SSL Certum - مخصوص دامنه های ملی و بین المللی

گواهینامه DV - مخصوص یک دامنه یا زیر دامنه


 
1,590,000 ریال
Annually

قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
امن شدن وبسایت شما و جلوگیری از هر نوع حمله و هک از نوع Sniffing و Man in themiddle
الزامی برای گرقتن نماد دو ستاره
امنیت درگاه بانکی
بهترین گزینه برای بالا بردن رتبه سایت در گوگل


گواهینامه DV WILDCARD- مخصوص یک دامنه و تمامی زیر دامنه


 
13,500,000 ریال
Annually

مخصوص یک دامنه و تمامی زیر دامنه
امن شدن وبسایت شما و جلوگیری از هر نوع حمله و هک از نوع Sniffing و Man in themiddle
الزامی برای گرقتن نماد دو ستاره
امنیت درگاه بانکی
بهترین گزینه برای بالا بردن رتبه سایت در گوگل


گواهینامه EV - مخصوص یک دامنه یا زیر دامنه - گواهینامه تایید نام سازمان یا شرکت ثبت شده


 
27,000,000 ریال
Annually

قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
امن شدن وبسایت شما و جلوگیری از هر نوع حمله و هک از نوع Sniffing و Man in themiddle
الزامی برای گرقتن نماد دو ستاره
امنیت درگاه بانکی
بهترین گزینه برای بالا بردن رتبه سایت در گوگل


گواهینامه OV - مخصوص یک دامنه یا زیر دامنه - گواهینامه تایید نام سازمان یا شرکت ثبت شده


 
10,000,000 ریال
Annually

گواهینامه تایید نام سازمان یا شرکت بادرج در گواهینامه جهت احراز اصالت سایت شما
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
امن شدن وبسایت شما و جلوگیری از هر نوع حمله و هک از نوع Sniffing و Man in themiddle
الزامی برای گرقتن نماد دو ستاره
امنیت درگاه بانکی
بهترین گزینه برای بالا بردن رتبه سایت در گوگل


گواهینامه OV WILDCARD- مخصوص یک دامنه یا زیر دامنه - گواهینامه تایید نام سازمان یا شرکت ثبت شده


 
18,000,000 ریال
Annually

گواهینامه جهت تایید نام سازمان یا شرکت جهت احراز اصالت سایت شما
مخصوص یک دامنه و تمامی زیر دامنه
امن شدن وبسایت شما و جلوگیری از هر نوع حمله و هک از نوع Sniffing و Man in themiddle
الزامی برای گرقتن نماد دو ستاره
امنیت درگاه بانکی
بهترین گزینه برای بالا بردن رتبه سایت در گوگل


گواهینامه SSL - Multidomain - قابل استفاده برای چند دامنه مختلف


Starting from   12,000,000 ریال
Annually

حداقل 4 دامنه
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
امن شدن وبسایت شما و جلوگیری از هر نوع حمله و هک از نوع Sniffing و Man in themiddle
الزامی برای گرقتن نماد دو ستاره
امنیت درگاه بانکی
بهترین گزینه برای بالا بردن رتبه سایت در گوگل