گواهینامه امنیتی SSL - Thawte

گواهینامه امنیتی SSL - Thawte

گواهینامه امنیتی SSL - Thawte SSL 123 - DV


 
8,900,000 ریال
سالانه

قابل صدور بر روی یک دامنه یا یک ساب دامین

500.000دلار بیمه گواهینامه

عدم امکان صدور برای شرکت ها و دامنه ملیگواهینامه امنیتی SSL - Thawte SSL 123 WILDCARD- DV


 
33,900,000 ریال
سالانه

قابل صدور بر روی یک دامنه یا یک ساب دامین

1.500.000دلار بیمه گواهینامه

عدم امکان صدور برای شرکت ها و دامنه ملی