سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - پلان اول


 
8,500,000 ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

رم >> 16گیگابایت

CPU << Intel® Xeon® E5620

تعداد هسته CPU >> 4core / 8Thread
فضای هارد >> 1TB

ترافیک ماهیانه >> 1TB

پورت شبکه >> 1GB

IP اختصاصی >> 1


سرور اختصاصی ایران - پلان دوم


 
10,900,000 ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

رم >> 32گیگابایت

CPU << 2*Intel® Xeon® E5620

تعداد هسته CPU >> 8core / 16Thread
فضای هارد >> 250SSD

ترافیک ماهیانه >> 1TB

پورت شبکه >> 1GB

IP اختصاصی >> 1


سرور اختصاصی ایران - پلان سوم


 
15,500,000 ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

رم >> 32گیگابایت

CPU << 2*Intel® Xeon® E5660

تعداد هسته CPU >> 12core / 24Thread
فضای هارد >> 2*250SSD

ترافیک ماهیانه >> 1TB

پورت شبکه >> 1GB

IP اختصاصی >> 1


سرور اختصاصی ایران - پلان چهارم


 
21,000,000 ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

رم >> 64گیگابایت

CPU << 2*Intel® Xeon® E5-2620 v2

تعداد هسته CPU >> 12core / 24Thread
فضای هارد >> 2*250SSD

ترافیک ماهیانه >> 2TB

پورت شبکه >> 1GB

IP اختصاصی >> 1


سرور اختصاصی ایران - پلان پنجم


 
28,000,000 ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

رم >> 128گیگابایت

CPU << 2*Intel® Xeon® E5-2660 v2

تعداد هسته CPU >> 20core / 40Thread
فضای هارد >> 2*500SSD

ترافیک ماهیانه >> 2TB

پورت شبکه >> 1GB

IP اختصاصی >> 1