سرور مجازی برای بورس ایران

سرور مجازی برای بورس ایران

سرور مجازی بورس رم 2 گیگابایت


 
1,300,000 ریال
ماهانه

2GB رم

1 هسته ای CPU

30GB هارد

سرور مجازی بورس رم 3 گیگابایت


 
1,700,000 ریال
ماهانه

3GB رم

2 هسته ای CPU

60GB هارد

سرور مجازی بورس رم 4 گیگابایت


 
2,490,000 ریال
ماهانه

4GB رم

3 هسته ای CPU

100GB هارد

سرور مجازی بورس رم 6 گیگابایت


 
3,490,000 ریال
ماهانه

6GB رم

4 هسته ای CPU

140GB هارد