سرور مجازی برای بورس ایران

سرور مجازی برای بورس ایران

سرور مجازی بورس رم 3 گیگابایت


 
2,790,000 ریال
ماهانه

3GB رم

2 هسته ای CPU

30GB هارد

سرور مجازی بورس رم 4 گیگابایت


 
3,290,000 ریال
ماهانه

4GB رم

3 هسته ای CPU

30GB هارد

سرور مجازی بورس رم 6 گیگابایت


 
3,990,000 ریال
ماهانه

6GB رم

4 هسته ای CPU

40GB هارد

سرور مجازی بورس رم 8 گیگابایت


 
4,990,000 ریال
ماهانه

8GB رم

4 هسته ای CPU

50GB هارد