سرور مجازی برای بورس ایران

سرور مجازی برای بورس ایران

سرور مجازی بورس رم 3 گیگابایت


 
2,790,000 ریال
Månedlig

3GB رم

2 هسته ای CPU

30GB هارد

سرور مجازی بورس رم 4 گیگابایت


 
3,290,000 ریال
Månedlig

4GB رم

3 هسته ای CPU

30GB هارد

سرور مجازی بورس رم 6 گیگابایت


 
3,990,000 ریال
Månedlig

6GB رم

4 هسته ای CPU

40GB هارد

سرور مجازی بورس رم 8 گیگابایت


 
4,990,000 ریال
Månedlig

8GB رم

4 هسته ای CPU

50GB هارد