سرور مجازی بورس با پورت 10 گیگ

سرور مجازی بورس با پورت 10 گیگ

سرور مجازی بورس رم 3 گیگابایت - پورت 10 گیگ


 
3,990,000 ریال
ماهانه

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
هارد پرسرعت SSD
پینگ تایم 1 میلی ثانیه
پورت 10 گیگابیت


سرور مجازی بورس رم 4 گیگابایت - پورت 10 گیگ


 
4,990,000 ریال
ماهانه

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 3 هسته
هارد 30 گیگابایت
ترافیک نامحدود
هارد پرسرعت SSD
پینگ تایم 1 میلی ثانیه
پورت 10 گیگابیت


سرور مجازی بورس رم 6 گیگابایت - پورت 10 گیگ


 
5,990,000 ریال
ماهانه

رم 6 گیگ
سی پی یو 4 هسته
هارد 40 گیگ
ترافیک نامحدود
هارد پرسرعت SSD
پینگ تایم 1 میلی ثانیه
پورت 10 گیگابیت


سرور مجازی بورس رم 8 گیگابایت - پورت 10 گیگ


 
7,990,000 ریال
ماهانه

رم 8 گیگابایت
سی پی یو 6 هسته
هارد 50 گیگابایت
ترافیک نامحدود
هارد پرسرعت SSD
پینگ تایم 1 میلی ثانیه
پورت 10 گیگابیت